martes, 31 de mayo de 2016

Dades d'avaluació

Començam la setmana d'exàmens!!! 

Dimecres 1: Tecnologia i Educació Física
Dijous 2: Matemàtiques i Plàstica
Divendres 3: Socials i Anglès
Dilluns 6: Optativa, Català i Biologia
Dimarts 7: Física i Química
Dimecres 8: Castellà